Vizyonumuz

15.08.2023 59

V İ Z Y O N U M U Z

  Biz Çocuklarımızı,  Modern eğitim ortamında özverili ve deneyimli öğretmen kadromuzla, hızla gelişen ve değişen çağa uyumlu, ahlaki değerlerine sahip çıkabilen, ilkeli, eğitimli, özgüvenlerini kazanabilmiş, yaratıcı gençler olarak yetiştirmek için varız.

 

 

 

O U R    V I S I O N

  We are here for bringing up our children as in harmony with the speedly developing changing age, capable of protecting their moral values, scrupuluous, well educated, capable of self-reliance and creative youngsters in an atmosphere of  modern education with our dedicated and experienced teachers.