İki İleri Bir Geri Kağıt Atıkları Topluyoruz

İki İleri Bir Geri Kağıt Atıkları Topluyoruz

06.04.2022 537

PROJE HAKKINDA

Dönüşüm deyince aklımıza hemen ''geri dönüşüm'' gelse de son zamanlarda ''ileri dönüşüm'' de sıkça karşılaştığımız bir kavram. Geri dönüşümün ana fikri atıkların tekrar hammadde olarak kullanılabilmesini sağlamakken, ileri dönüşümde amaç, malzemeleri yeniden kullanarak fazladan hammadde üretimini ve dolayısıyla çevreye verilen zararı azaltmaktır. İşlevselliğini yitirmiş, artık fazlalık olarak görülmeye başlanmış olan eşyaların biraz yaratıcılık ve biraz emek sayesinde faydalı ve kullanışlı hale getirilerek hayata kazandırılmasıdır. Geri dönüşümdeki ayrıştırma ve taşıma maliyetleri oluşmadan eşya yerinde farklı amaca yönelik değerlendirilmiş olur ve eşyaya ilave değer katılmış olur. Bu projeyle öğrenci ve velilerimizin dönüşüm konusundaki bilgi ve katkılarını arttırarak, öğrencilerimizin çevre bilinci kazanmalarını, derslerde öğrendiklerini uygulamalarını, edindikleri bilgi ve birimi bilgisayar ortamında oyunlaştırmalarını amaçlıyoruz.

HEDEFLER

*Çevre koruma bilinci geliştirmek.

*Kaynakların bilinçli ve dikkatli kullanımını sağlamak.

*Geri ve ileri dönüşümle ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

*Öğrenci ve velilerin ''Karbon ayak izi'' konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

*Hammadde tüketimini azaltarak karbon ayak izini azaltarak, küresel ısınma konusunda önlem almak. *Yaratıcılığı geliştirmek *İleri düşünme tekniklerini geliştirmek.

*Malzeme seçimi ve kullanımında maddelerin özelliklerine uygun seçimler yapabilmek.

*Tutumlu olmanın, bilinçli kullanma-harcamanın önemini kavratmak. *Oyunlaştırma-kodlama becerisi kazandırmak.

ÇALIŞMA SÜRECI

Projemizin adından da anlaşılacağı üzere üçer aylık periyotlar halinde, iki ileri dönüşüm -bir geri dönüşüm çalışması yapılacaktır.

EKİM-KASIM-ARALIK:

*Mavi kapak toplama kampanyası ve yarışması (GERİ DÖNÜŞÜM)

*Araç lastiklerinden saksı yapımı (İLERİ DÖNÜŞÜM)

*Sınıfların kendi planlayacakları birer ileri dönüşüm çalışması (İLERİ DÖNÜŞÜM)

OCAK-ŞUBAT-MART:

*Atık kağıt toplama kampanyası ve matbaa gezisi (GERİ DÖNÜŞÜM)

*Eski tişörtlerden alış-veriş çantası yapımı (İLERİ DÖNÜŞÜM)

* Sınıfların kendi planlayacakları birer ileri dönüşüm çalışması (İLERİ DÖNÜŞÜM)

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN:

*Atık su arıtma tesisi gezisi (GERİ DÖNÜŞÜM)

* Sınıfların kendi planlayacakları birer ileri dönüşüm çalışması (İLERİ DÖNÜŞÜM)

*İleri dönüşüm ürünleri sergisi (İLERİ DÖNÜŞÜM)

*Yaptıkları tüm etkinliklerden yola çıkarak kodlama eğitmenleri eşiliğinde bilgisayar oyunu ya da dönüşüm malzemelerini ayırt eden robot yapımı.

BEKLENEN SONUÇLAR

*Çevreye ve kaynaklara olan duyarlılığı arttırmak.

*Hammadde tüketimini ve maliyetin azalmasını sağlamak.

*Tutumlu olmanın bireysel ve toplumsal faydalarını kavratmak.

*İleri düşünme tekniklerini, yaratıcılık ile birleştirebilmelerini sağlamak.

*Üretmenin verdiği mutluluğu ve doyumu tadarak, israftan kaçınma bilinci oluşturmak.

*Nesnelere farklı açılardan bakabilmelerini sağlamak, farklı bakış açıları geliştirmek.

*Çok yönlü düşünebilmeyi sağlamak.

*Bilgisayar ortamında ürün tasarlama-ortaya koyabilmelerini sağlamak.

06-04-202206-04-202206-04-2022