Danışman Akademisyen Uygulaması

Danışman Akademisyen Uygulaması

2023 Eğitim Vizyonu ve Okul Gelişim Modeli kapsamında yapılacak çalışmalar başta olmak üzere okulun gerçekleştireceği tüm etkinlik ve uygulamalarda akademik bağlamın güçlendirilmesi amacıyla "Danışman Akademisyen Uygulaması" kapsamında Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Servet ÖZDEMİR ile ''Danışman Akademisyenlik Uygulaması Protokolü '' imzalanmıştır. Tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimiz için hayırlı olmasını diliyoruz.

24.03.2021 864

Bu uygulama ile,akademisyenlerin okula:

 • Rehberlik,
 • Koçluk,
 • İşbirlikçi öğretim çalışmaları,
 • Eylem araştırmaları,
 • Mesleki gelişim,
 • Ortak planlama,
 • Öğrenci öğrenmesinin desteklenmesi ve geliştirilmesi,
 • Okul plan ve politikalarının belirlenmesinde yer alınması (kurul ve zümre toplantılarına katılım sağlama gibi)
 • Öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sunulması,
 • Üniversitelerin tekno-kent, müze, laboratuvar gibi etkinlik alanlarının öğrencilere tanıtılması ve açılması için rehberlik yapılması,
 • Velilere yönelik çalışmalarda yer alması gibi konularda destek sağlaması hedeflenmektedir.

Okulun akademisyenlere:

 • Bilimsel araştırma imkânı tanıması,
 • Öğretmen deneyimi desteği sunması, amaçlanmaktadır.

 

Prof. Dr. Servet ÖZDEMİR Kimdir?

Ankara doğumlu olan Prof. Dr. Servet Özdemir, 1983 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bölümü'nden lisans derecesini, 1986 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetimi Ana Bilim Dalı'ndan yüksek lisans derecesini, 1989 yılında ise Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı'ndan doktora derecesini almıştır.

1994 yılında Ohio State Üniversitesi'nde doktora sonrası çalışmalarda bulunan Özdemir, 1995-2001 yılları arasında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Teft işi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı'nda doçent ve 2003-2014 yılları arasında aynı üniversitede profesör olarak görev yapmıştır.

 2001-2002 yılları arasında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde öğretim üyesi ve Üniversite Genel Sekreteri olarak görev yapan Prof. Dr. Özdemir, 2003-2004 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürü ve 2004-2006 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürü olarak görev yapmıştır.

Halen Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programında, Örgütsel Davranış ve Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanlarında çalışmalarını yürütmektedir..

Prof. Dr. Özdemir, eğitim yönetimi alanında yazar, editör, çeviri editörü, araştırmacı ve proje yürütücüsü gibi farklı görevler altında onlarca çalışmaya imza atmış ve alanında 2000'i aşkın seminer, konferans vb. vermiştir

24-03-2021

24-03-202124-03-202124-03-202124-03-2021