Aç Kitabı Dünya Aksın

Aç Kitabı Dünya Aksın

06.04.2022 1804

AÇ KİTABI DÜNYA AKSIN

Proje hakkında Okumak sadece dil yeteneği anlamında değil hayatın tüm alanlarında sağladığı katkı sağlar: Empati yeteneğini , yaratıcığı , kelime dağarcığını geliştirir ;zeka kapasitesini , bilgi birikimini arttırır, odaklanmayı kolaylaştırır ve güçlendirir. Öğretmenler sürekli okumak gerektiği konusunda tekrarlar yapsa da, bunun bir söylem olmaktan çıkıp uygulamaya dönük, yaparak-yaşayarak öğrenebilecekleri, sonunda bir ürün elde edebilecekleri bir çalışma yapmanın faydalı olabileceğini düşündük. Yazar ve çizerlerle bir araya gelip, kendi emeklerini ortaya koyacakları, tatlı rekabetlerin yaşandığı bu çalışma ile öğrencilerimize pek çok yönden desteklenmiş bir ürün ortaya koyma fırsatı sunmak istedik.

HEDEFLER

*Okuma alışkanlığı kazandırmak.

*Kitap türleri hakkında bilgi sahibi olmak.

*Sorgulayıcı bir bakış açısı geliştirmelerini sağlamak.

*Yazar ve çizerlerle buluşarak bir kitabın nasıl okuyucuyla buluştuğunu öğrenmelerini sağlamak.

*Atölye çalışmaları ile yazma teknikleri ile ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlamak. *Yaratıcı yazma çalışmaları yapmak.

*Kitap resimleme-karikatür çizmeye dair bilgi sahibi olup, çizimler yapmak. *İlgisi olan öğrencilerle bunu dijital ortamda gerçekleştirmek.

*Yapılan çalışmaların derlenerek ürün ortaya koymalarını sağlamak.

*Dijital olarak öykülerin tanıtımlarını yapmalarını sağlamak.

ÇALIŞMA SÜRECI

*EKİM-KASIM: Sınıfça okuma etkinliği yaparak, yine sınıf bazında yazar buluşmaları yapmalarını sağlanması.. Masal atölyesinde okunan kitapla ilgili münazara vb. etkinlikler yapılması. Sınıf bazında kitap takip listelerinin oluşturulması, dönem sonlarında en çok okuyanlarının ödüllendirilmesi.

*ARALIK: Tanınmış yazar ve çizerler ile söyleşi

*OCAK-ŞUBAT: Yarayıcı yazma çizim üzerine atölye çalışmaları.

*MART-NİSAN: Atölye çalışmalarından edinilen bilgi ve birikimlerin yazı-çizi çalışmaları haline getirilmesi. Ay sonunda yeniden bir tanınmış yazar buluşmasının sağlanması. Şartlar uygun olduğu takdirde matbaaya gezi düzenlenmesi.

*MAYIS-HAZİRAN: Ortaya çıkan ürünlerin bir araya getirilip basımının ,yayınının yapılması, sergilenmesi.

BEKLENEN SONUÇLAR

*Okuma alışkanlığının yanı sıra eleştirel gözle okuma, analiz yapabilme becerilerini geliştirmek

*Bir kitabın elimize geçene kadar geçtiği aşamalar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak

*Alanında başarılı olmuş kişilerle buluşarak örnek almalarını sağlamak.

*Yaratıcı yazma -çizme becerilerini geliştirmeleri için ortam yaratıp bunlardan bir ürün çıkarmalarını sağlamak

*Ortaya çıkan ürünün tanıtımı konusunda destekleyici fikir ve ürünler ortaya koymalarını sağlamaktır.

 

06-04-202206-04-202206-04-202206-04-2022