2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SERVİS SÖZLEŞMESİ

17.08.2022 607

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

 CAHİT ZARİFOĞLU İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

OKUL SERVİS ARAÇLARI KİRALAMA İLANI

 

a) İşin Niteliği ve Yeri

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı boyunca Cahit Zarifoğlu İlkokulu öğrencilerinden isteyenlerin adreslerinden alınarak taşımacıyı tespit komisyonu ve taşımacı tarafından ortaklaşa belirlenen güzergâhlardan okula getirilmesi ve ders bitiminde de tekrar adreslerine geri götürülmek suretiyle taşımacılığının Okul Servis Araçları yönetmeliği kapsamında yapılmasıdır.

b) Şartname ve Eklerinin Nereden Hangi Şartlarla Alınacağı

Okul servis araçları çalıştırma şartnamesi mesai saatleri içerisinde, Cahit Zarifoğlu İlkokulu Müdürlüğü idaresinden bedelsiz olarak temin edilebilir.

c) Servis Çalıştırma İşinin Nerede, Hangi Tarih ve Saatte Yapılacağı

Servis çalıştırma işi, Cahit Zarifoğlu İlkokulu Müdürlüğünde, 2022-2023  Eğitim Öğretim Yılında, hafta içi her gün saat 08.00-08.20'da(Anasınıfı ) eğitim öğretimin başlayacağı, 17.00 Anasınıfı ve 14.50'da İlkokulu sona ereceği şekilde gerçekleştirilecektir.

d) İsteklilerden Aranılan Belgelerin Neler Olduğu

Okul servis araçları taşıma işine katılabilme şartları ve istenilen belgeler şunlardır:

1)   Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon numarası, varsa faks numarası ve elektronik posta adresi,

2)   Gerçek kişi olması hâlinde servis çalıştırılması işinin yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret ve / veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

3)   Tüzel kişi olması hâlinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğu ticaret ve /veya sanayi odasından servis çalıştırılması işine ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4)   Taşımayı gerçekleştireceği taşıtların gerçek kişilerde gerçek kişiler adına, tüzel kişilikler de üçte birinin tüzel kişilik adına tescilli olduğuna ilişkin belgeler,(54 öğrenci sayı istenecektir)

5)   Taşıma yapacağı araçların ruhsat fotokopileri ve araç muayene raporu,

6)   Tahdit ve/veya tahsis uygulanan illerde tahditli/tahsisli araç plaka belgeleri, diğer illerde ise Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun ve gerekli izin belgeleri,

7)   Taşımacının servis ve yolcu taşımacılığını gösterir NACE kodlu faaliyet belgesi,

·         Tüzel Kişilik Adi ortaklık sözleşmesinde Pilot ortağın  yetkileri açık bir şekilde belirtilecek ve tatbiki imza sirküleri noter onaylı şekilde sunulacaktır.  (veya  İş Ortaklığı Sözleşmesinin  Noter onayı eklenecektir.)

·         İş ortaklığı Sözleşmesi ile alınan ihalelerde  Ortaklık / araç değişimi yeniden Taşımacıyı tespit Komisyonu onayından geçtikten sonra gerçekleştirilecektir.

e) Dosya Teslimi

Taşımacıyı tespit komisyonuna verilen dosyalar herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Servis taşıma işi için dosyaların son teslim tarihi 24 Ağustos saat 17.00'dır.