Görme Engelliler

"Dijital Ortam Oyun Ortamım Değil, Eğitim Ortamım" Projemizin Amacı

PROJENİN AMACI :

Öğrencilerimizin dijital ortamı daha sağlıklı ve kaliteli kullanabilmeleri ve öğretmenlerimizin bu konudaki mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla; DİJİTAL ORTAM OYUN ORTAMIM DEĞİL, EĞİTİM ORTAMIM” adlı proje hazırlanmıştır.

 

 

 

Bu amaçla proje kapsamında yurtdışında ;

Öğretme ve Öğrenme kullanarak BİT Yaratıcılık: Dijital Sınıf

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması için BİT araçları kurslarına katılmayı planladık.

"Öğretme ve Öğrenme kullanarak BİT Yaratıcılık: Dijital Sınıf"  kursu ile öğretmenlerimizin BİT araçları konusunda mesleki gelişimlerine katkı sağlayarak, öğrencilerin ve öğretmenlerin daha yaratıcı, ilgi çekici  ders içerikleri hazırlamaları amaçlanmıştır.

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması için BİT araçları" kursuna katılmaları öğretmenlerimizin soyut olmayan kültürel miras konusunu işlerken hangi BİT araçlarını nasıl kullanacaklarını konusunda mesleki gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Bu sayede kendi kültürel değerlerimizi korumak, etwınnıg projeleri ile farklı kültürleri ve ülkeleri  tanımak,   farklı  kültürel miraslar hakkında bilgi sahibi olmak, farklılıklara saygı duyma, etik  ve kültürel değerlerin kazandırılması hedeflenmektedir.

•Öğretmenlerimizin sınıf bazında yürüttükleri projeleri uluslararası düzeye taşıyarak kendilerinin, öğrencilerinin ve velilerinin farklı kültürlerle etkileşimde bulunarak gelişimlerini desteklemek,

•Öğretmenlerimizin farklı kültürlerle tanışmasını sağlayarak dil ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak,

•Farklı yaratıcı yöntem ve teknikler kullanılarak  öğretmenlerimizin derslerini daha etkin ve verimli işleyebilmelerine katkıda bulunmak,

•Farklı ülkelerde kullanılan farklı eğitim öğretim materyallerini tanıyarak okulumuzun eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanmak,

•Öğrencilerimizde var olan araştırmacı unsuru olumlu yöne kanalize ederek, fikir ve düşüncelerini projelendirmeye rehberlik edilerek bilgisayar başında geçirdikleri zamanı eğitim öğretim faaliyetlerine ve e-twinning gibi projelere yönlendirerek  daha verimli bir hale getirmek,

•Somut olmayan kültürel değerlerin korunması konusunda çocukların ve velilerin farkındalıklarını geliştirerek farklı kültürleri tanımalarını sağlamak,

•Okulumuzda bir eğitim portalı oluşturularak öğretmenlerimizin eğitimden sonra oluşturdukları materyalleri aynı düzeydeki kurumların,velilerin kullanımlarına sunmak amaçlanmıştır.


Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin

  Beğen | 0  kişi beğendi